Xuồng tuần tra MS 50F do Công ty CPCN James Boat chế tạo tham gia đón đoàn và bảo vệ an ninh cho Đoàn đại biểu cấp cao Triều Tiên

TOP