Chứng nhận nhà phân phối sản phẩm HONDA MARINE

Chứng nhận nhà phân phối sản phẩm HONDA MARINE

Chứng nhận nhà phân phối độc quyền về vật liệu nhựa Copolymer Polypropylene Polystone®P SBV

Chứng nhận nhà phân phối độc quyền về vật liệu nhựa Copolymer Polypropylene Polystone®P SBV

Chứng nhận hợp tác và chuyển giao Công nghệ giữa JAMES BOAT TECHNOLOGY và REMIA-PLAST và CROATIAN REGISTER SHIPPING

Giấy chứng nhận hợp tác và chuyển giao Công nghệ giữa JAMES BOAT TECHNOLOGY và REMIA-PLAST và CROATIAN REGISTER SHIPPING

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Chứng nhận doanh nghiệp khoa học công nghệ

Chứng nhận nhà phân phối sản phẩm CONEXA

Chứng nhận nhà phân phối sản phẩm CONEXA

Chứng nhận thiết kế theo tiêu chuẩn châu âu

Công ty cổ phần công nghệ James Boat nhận chứng nhận thiết kế theo tiêu chuẩn châu âu

Chứng nhận không nguy hại cho môi trường của vật liệu nhựa Copolymer Polypropylene Polystone®P

Công ty cổ phần công nghệ James Boat nhận chứng nhận không nguy hại cho môi trường của vật liệu nhựa Copolymer Polypropylene Polystone®P

Chứng nhận nhà phân phối độc quyền về vật liệu nhựa Copolymer Polypropylene Polystone®P SBV

Chứng nhận nhà phân phối độc quyền về vật liệu nhựa Copolymer Polypropylene Polystone®P SBV

Chứng nhận bản quyền thương hiệu James Boat do cục sở hữu công nghiệp Séc cấp có giá trị trên toàn thế giới

Công ty cổ phần công nghệ James Boat nhận chứng nhận bản quyền thương hiệu trên toàn thế giới do Cục sở hữu công nghiệp Séc cấp.

...mang công nghệ hiện đại để dựng xây quê hương!
TOP