Trao tặng xuồng cao tốc cho cảnh sát biển ngày 19-12- 2014 theo báo tuổi trẻ Việt Nam

TOP