Tổng thống Josip Broz Tito đón tiếp nồng hậu Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong chuyến thăm CHLB Nam Tư năm 1957

TOP