Công ty CPCN James Boat nhận giải thưởng và bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam - Giải thưởng WIPO 2016

TOP