Bàn giao Tàu tuần tra cao tốc MS 50S cho BTL Bộ Đội Biên Phòng do Công ty CPCN James Boat chế tạo

TOP