Loại tàu đa năng này rất hiệu quả để phục vụ cho các cảng vụ, các bến cảng, bến du thuyền và các khu vực vui chơi giải trí trên sông, biển tại VN.

...bringing new technologies for the country's development
TOP