Tàu câu cá ngừ vật liệu mới PPC

Ngày đăng: 10-08-2016 - 13:10

Camera quan sát ngày và đêm

Ngày đăng: 21-07-2016 - 10:58

Thiết bị dò cá hiện đại

Ngày đăng: 21-07-2016 - 10:56

Tàu tuần tra biển bằng vật liệu mới

Ngày đăng: 26-08-2015 - 21:36
...mang công nghệ hiện đại để dựng xây quê hương!
TOP