Nghiệm thu và bàn giao 11 Cano PCCC & CNCH do Công ty CPCN James Boat chế tạo

Ngày 28/07/2020, Công ty cổ phần công nghệ james Boat tổ chức nghiệm thu và bàn giao 11 cano PCCC& CNCH cho Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Đại điện đơn vị chủ đầu tư có Đại tá Trần Trung Thành - Phó Cục trưởng và  các cán bộ đại điện cho các phòng ban chuyên môn của Cục.

Đại điên đơn vị thi công có ông Trần Văn Quảng - Giám đốc điều hành Công ty CPCN James Boat và các các bộ kỹ thuật của Công ty.

Sau khi  kiểm tra và thử Cano và các trang thiết bị trên tàu tại bến đạt đúng theo yêu cầu của cơ quan Đăng kiểm thì cho tàu chạy thử đường dài và các tính năng của tàu. 

Theo kết luận của Hội đồng nghiệm thu, quá trình thử nghiệm, nghiệm thu tại bến và trên biển, Cano PCCC & CNCH tuân thủ theo đúng phương án được Thủ trưởng Tổng cục Cảnh sát PCCC% CNCH phê duyệt, bảo đảm an toàn, chặt chẽ, chất lượng, đáp ứng được đúng nhiệm vụ đề ra. Thân vỏ, kết cấu khung xương vững chắc, kín nước, bố trí lắp đặt các trang thiết bị bảo đảm tính kỹ thuật, mỹ thuật. Các thông số kỹ thuật, tính năng cơ bản của xuồng và trang thiết bị trên xuồng hoạt động trên biển đạt yêu cầu kỹ thuật theo thuyết minh nhiệm vụ đã đăng ký.

Hình ảnh buổi nghiệm thu và bàn giao:

 Tin liên quan
...mang công nghệ hiện đại để dựng xây quê hương!
TOP