Phao báo hiệu hàng hải do Công ty Cổ Phần Công Nghê James Boat thiết kế và chế tạo được hạ thủy tại Hải Phòng

Mẫu phao được chế tạo bằng vật liệu mới PPC - Rochling CHLB Đức. Với các ưu điển vượt trội so với các vật liệu truyền thống:

- Vật liệu thân thiện môi trường

- Chí phí bảo dưỡng rất thấp,hàng năm không phải Sơn bảo vệ, Sơn màu...

- Không bị chìm khi phao bị đâm va

- Bảo hành vật liệu 5-10 năm

...mang công nghệ hiện đại để dựng xây quê hương!
TOP