Hình ảnh lãnh đạo CSB và James Boat thăm tàu tuần tra cao tốc MS50

TOP