Hạ thủy tàu Favourite 45 trên Sông Hồng ngày 28-4-2015

TOP