Lễ kí kết chuyển giao công nghệ đóng tàu bằng vật liệu Vacum composite giữa Công ty CPCN James Boat & Công ty TNHH Remia Plast - CH Croatia

TOP