Tàu tuần tra biển bằng vật liệu mới

Ngày đăng: 26-08-2015 - 21:36
...mang công nghệ hiện đại để dựng xây quê hương!
TOP